30.11.2012 r

Modernizajca 3 instalacji odpylania spalin.

mod1  mod2

mod3  mod4

mod5
(kliknij zdjęcie aby powiększyć)

07.09.2012 r

Przyłącze cieplne Gimnazjum Nr1 w Policach ul. Tanowska 14.

tanowska1  tanowska2

tanowska3  tanowska4


(kliknij zdjęcie aby powiększyć)

28.08.2012 r

Budowa nowego przyłącza cieplnego Police ul. Traugutta.

traugutta  traugutta2

traugutta3


(kliknij zdjęcie aby powiększyć)

25.07.2012 r

Modernizacja taśmociągu nawęglania.

tasmociag

(kliknij zdjęcie aby powiększyć)


16.07.2012 r

PROJEKT INWESTYCYJNY REALIZOWANY POD NAZWĄ
„MODERNIZACJA INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN DLA INSTALACJI ENERGETYCZNEGO SPALANIA MIAŁU WĘGLOWEGO, ZLOKALIZOWANEJ W POLICACH UL. ENERGETYKÓW 1 I NALEŻACEJ DO
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W POLICACH”

 W dniu 20 marca 2012r  PEC S.A. podpisało z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie umowę na dofinansowanie projektu inwestycyjnego” Modernizacja instalacji odpylania spalin dla instalacji energetycznego spalania miału węglowego, zlokalizowanej w Policach ul. Energetyków 1 i należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach.”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano- wykonawczego, projektu AKPiA i elektrycznego, demontaż istniejących urządzeń odpylających oraz dostawa i montaż nowych urządzeń odpylających dla kotłów wodnorurkowych typu WR-10-011 Nr 2, 3 i 4 w Ciepłowni Rejonowej Police przy ul. Energetyków 1 w Policach.
Wykonawcą projektu wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego są Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. ul. Górnicza 3 z siedzibą  26-220 Stąporków ul. Górnicza 3
Cena projektu: 1 299 000 zł netto, dofinansowanie 58% ceny.
Instalacje odpylania spalin muszą zapewnić emisje pyłów o stężeniu poniżej 100[mg/Nm3] w warunkach umownych i przy zawartości 6 [%] tlenu, co w konsekwencji zmniejszy około 2 razy wielkość emisji pyłów do atmosfery.

tablica

21.03.2012 r

20-go marca 2012r. w Policach przy ul. Energetyków 1 w siedzibie PEC S.A. nastąpiło podpisanie umowy dotyczącej " Modernizacji instalacji odpylania spalin dla instalacji energetycznego spalania miału węglowego". Umowa realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 4 "Infrastruktura ochrony środowiska". Działanie 4.4 "Ochrona powietrza" Zarząd Województwa reprezentował Pan Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Ze strony PEC S.A. umowę podpisał Cezary Arciszewski Prezes Zarządu.

fundusze2  fundusze3

fundusze3

  fundusze5


(kliknij zdjęcie aby powiększyć)

17.02.2012 r

PEC S.A. w Policach po raz kolejny zakwalifikował się do elitarnego grona najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw i został wyróżniony Gazelą Biznesu 2011.

gazelee2011


05.01.2012 r

Przekładka sieci cieplnej przy pasażu do ul. Zamenhoffa.

0581a  0585

 

 

0586a


(kliknij zdjęcie aby powiększyć)