Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2018 r. Nr OSZ.4210.8.7.2018.202.XVI.APO1 została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła dla PEC S.A. Z dniem 01.11.2018 r. zmieniają się też ceny Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25.09.2018r. Nr OSZ.4210.9.8.2018.580.XI.RN.

W związku z powyższym z dniem 9 listopada 2018r. wynikowe ceny i stawki opłat dla odbiorców wynoszą :

Lp.

Wyszczególnienie

Jm.

Odbiorcy A1I

Odbiorcy A1G

Odbiorcy A2

ceny i stawki opłat

ceny i stawki opłat

ceny i stawki opłat

netto

netto

netto

1.

Cena za zamówioną
moc cieplną
- rata miesięczna

zł/MW/m-c

5.253,63

5.253,63

5.253,63

2.

Cena ciepła

zł/GJ

29,62

29,62

29,62

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

13,67

13,67

13,67

4.

Stała stawka opłaty
za usługi przesyłowe
- rata miesięczna

zł/MW/m-c

2.136,30

2.074,16

1.494,57

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

18,83

13,49

11,14

                                                    

Lp.

Wyszczególnienie

Jm.

Odbiorcy B

stawki opłat

netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

5.302,74

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

59,26

Powyższe ceny i stawki opłat są cenami netto nie zawierają podatku VAT.

Taryfa_ciepla.pdf