... poniżej można pobrać nową taryfę ciepła w formacie .pdf

Taryfa Ciepła obowiązująca od 01.08.2017r.