Czerwony Kapturek ponownie zagościł w polickich szkołach podstawowych!

W ramach programu edukacyjno-ekologicznego „Lekcje Ciepła”, PEC S.A. w Policach przekazał blisko 1500 książeczek o Czerwonym Kapturku w wersji przybliżającej tematykę ciepła systemowego i jego znaczenia w walce ze smogiem.

Materiały edukacyjne przekazywane kolejnym rocznikom uczniów przyczyniają się do poszerzania wiedzy o cieple i energii, jakości powietrza i  jego wpływie na nasze zdrowie oraz o stojących przed nami wyzwaniach związanych ze zmianami klimatycznymi.   

Bajkowo ilustrowany e-learning "Lekcje Ciepła" dostępny jest na stronie internetowej https://lekcjeciepla.pl/

 

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z nowej elektronicznej formy rozliczeń,

czyli E-FAKTURY!

Zmiana sposobu dostarczania dokumentu przyniesie nam wszystkim wymierne korzyści
i ułatwienia. Najważniejsze są przede wszystkim oszczędności i dbałość  o środowisko naturalne,
a także łatwość dostarczania, pewność i terminowość.

E-faktura rozlicza sprzedaż ciepła i świadczenie usług przesyłania w taki sam sposób, jak tradycyjna faktura papierowa. Reguluje to Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t. jedn. Dz. U.  z 2018 r. Nr 2174 z późn. zm.).

Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające ciepło zapewnia odbiorcy końcowemu dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur zgodnie z §32 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. poz. 718 z późn. zm.)

Aby skorzystać z E-FAKTURY, wystarczy przekazać nam swoją decyzję. W tym celu uprzejmie prosimy o jednorazowe wypełnienie, podpisanie i odesłanie oświadczenia

E-FAKTURA - pobierz wniosek (plik w formacie .pdf)