Drukuj

Modernizacja sieci ciepłowniczej – przebudowa z rozbudową istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od  istniejącej komory E1 do istniejącego węzła cieplnego przy ul. Mieszka I nr 4 w Policach z przyłączami o łącznej długości ok. 2x 740 m. w ramach przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie emisyjności oraz poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczych na terenie Polic”.