TARYFA ZATWIERDZANA PRZEZ URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Całość zagadnień związanych z procesem taryfikowania określają ściśle przepisy ustaw i rozporządzeń wg. których są one zatwierdzane.

Taryfa skonstruowana jest w podziale:

Ciepło: cena za moc zamówioną (MW)

cena za jednostkę energii cieplnej (GJ)

Przesył ciepła: cena za moc zamówioną (MW)

cena za jednostkę energii cieplnej (GJ)

Dodatkowy podział uwzględnia odbiorców ze względu na własność węzłów oraz ilość obiektów zasilanych w energię cieplną.

Opłata za przyłączenie do sieci: cena za metr przyłączenia w zależności od średnicy.

PEC S.A. zasila odbiorców w ciepło produkując je w źródłach własnych oraz zakupując w Grupie Azoty S.A. Z. Ch. Police S.A.

W przypadku PEC S.A. Police w cenie za ciepło uwzględniana jest cena zakupionej energii cieplnej z Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A. zarówno za moc zamówioną jak i jednostkę energii cieplnej. Cena z Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A. ustalana jest również przez Urząd Regulacji Energetyki i zawiera ceny energii z Polcharu Sp. zo.o. (realizacja porozumień Gmina Police – Z.Ch. Police z 1992r.) Sposób uwzględniania określa taryfa (procentowy udział ceny z Z.Ch. oraz ceny ze źródeł własnych PEC S.A.)

Przesył ciepła nie uwzględnia ceny z Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A. ze względu na fakt zakupu loco Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A. (koszty przesyłu i zamiany parametrów fizycznych nie obejmują ceny z Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A.) Energia cieplna kupowana jest 6,5km od pierwszego odbiorcy.

CIEPŁO PEC S.A. JEST JEDNYM Z NAJTAŃSZYCH CIEPŁEM SYSTEMOWYM.

TARYFA NIE JEST ZATWIERDZANA PRZEZ PEC S.A. A PRZEZ URZĄD REGULACJI ENERGETYKI (instytucja rządowa)

TYLKO CZĘŚĆ CIEPŁA KUPOWANA JEST Z GRUPY AZOTY Z.CH. POLICE.

PEC S.A. PRODUKUJE RÓWNIEŻ WŁASNĄ ENERGIĘ CIEPLNĄ

CIEPŁO KUPOWANE JEST W ODLEGŁOŚCI AŻ 6,5 KM OD PIERWSZEGO ODBIORCY A WIĘC KOSZTY PRZESYŁU I ZAMIANY PARAMETRÓW W WĘZŁACH PONOSZONE SĄ PRZEZ PEC S.A.

PEC S.A. NIE ZARABIA NA CIEPLE ZAKUPIONYM ALBOWIEM JEST ONO PRZENOSZONE W TARYFIE NA ODBIORCĘ

Powyższe zawiera taryfa, której część prezentujemy poniżej. Całość taryfy znajduje się w zakładce „Dla Klienta” oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Cena dla odbiorcy jest wynikową cen PEC S.A. i ceny Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A.

Powyższe w taryfie ujęte jest w następujący sposób:

  1. Cena za moc Cjm = wsp.ZCH x CjmZCH + wsp.PEC x Cjm PEC
  2. Cena za ciepło Cjc = wsp.ZCH x CjcZCH + wsp. PEC x Cjc PEC
  3. Cena za nośnik ciepła Cn = wsp.ZCH x CnZCH + wsp. PEC x Cn PEC
  4. Cena za usługi przesyłowe
  • stała CS = CS PEC
  • zmienna CZ = CZ PEC

gdzie:

Cjm - cena za zamówioną moc cieplną

CjmZCH - cena za zamówioną moc cieplną ustalona przez Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A.

Cjm PEC - cena za zamówioną moc cieplną w kotłowni PEC S.A.

wsp.ZCH - współczynnik wyrażający udział Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A. w pokryciu zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej – średni z trzech ostatnich lat

wsp. PEC - współczynnik wyrażający udział kotłowni PEC S.A. w pokryciu zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej – średni z ostatnich trzech lat

Cjc - cena ciepła

CjcZCH - cena ciepła ustalona przez Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A.

Cjc PEC - cena ciepła wytworzonego w kotłowni PEC S.A.

wsp.ZCH - współczynnik wyrażający udział Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A.
w wytworzeniu ciepła pobranego przez odbiorców z okresu ostatnich trzech lat

wsp. PEC - współczynnik wyrażający udział kotłowni PEC S.A. w wytworzeniu ciepła pobranego przez odbiorców z okresu ostatnich trzech lat

Cn - cena nośnika ciepła

CnZCH - cena nośnika ciepła ustalona przez Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A.

Cn PEC - cena nośnika ciepła wytworzonego w kotłowni PEC S.A.

wsp.ZCH - współczynnik wyrażający udział Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A.
w wytworzeniu nośnika ciepła pobranego z sieci cieplnej – średni z ostatnich trzech lat

wsp. PEC - współczynnik wyrażający udział kotłowni PEC S.A. w wytworzeniu nośnika ciepła pobranego z sieci cieplnej – średni z ostatnich trzech lat.