Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2018 r. Nr OSZ.4210.8.7.2018.202.XVI.APO1 została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła dla PEC S.A. Z dniem 01.11.2018 r. zmieniają się też ceny Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25.09.2018r. Nr OSZ.4210.9.8.2018.580.XI.RN.

W związku z powyższym z dniem 9 listopada 2018r. wynikowe ceny i stawki opłat dla odbiorców wynoszą :

           
   

Taryfa_ciepla.pdf

Informujemy, że w PEC S.A. w Policach opłata za moc zamówioną nie przekracza 20% wartości energii cieplnej.

 

               Zlecenie na dostawę ciepła - pobierz wniosek (plik w formacie. doc)

Wniosek o przyłączenie do m.s.c - pobierz wniosek (plik w formacie .doc)

OPŁATA ZA CIEPŁO – Z CZEGO WYNIKA WYSOKOŚĆ TWOJEGO RACHUNKU

Wysokość opłaty jest wyliczana na podstawie wielu składowych. Mało kto wie, że cenę końcową weryfikuje i zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Abyście Państwo dowiedzieli się, w jaki sposób wyliczany jest Państwa rachunek, stworzyliśmy prostą grafikę, która to wyjaśnia.

 

Ciepło, które służy naszym odbiorcom pochodzi z dwóch źródeł, z własnej produkcji oraz z Grupy Azoty Zakłady Chemicznych Police S.A. W skład rachunku wchodzą koszty zakupu i wytworzenia ciepła, koszty modernizacji i rozwoju sieci ciepłowniczej oraz opłaty przesyłowe.

Czy PEC zarabia na cieple?

Wszystkie koszty związane z dostarczeniem ciepła są wyliczane w taki sposób, by PEC nie przynosił zysków, ale także nie generował straty. Ewentualne, niewielkie nadwyżki finansowe służą finansowaniu rozwoju firmy oraz są przekazywane do Gminy Miasta Police. Tam wpisane do budżetu, stanowią dodatkowe źródło finansowania działań samorządowych, takich jak edukacja, służba zdrowia, czy modernizacja naszego miasta. Warto jednak zaznaczyć, że celem zarządu PEC-u jest minimalizacja zysku w celu zapewnienia mieszkańcom jak najniższych opłat za ciepło.

TARYFA ZATWIERDZANA PRZEZ URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Całość zagadnień związanych z procesem taryfikowania określają ściśle przepisy ustaw i rozporządzeń wg. których są one zatwierdzane.

Taryfa skonstruowana jest w podziale:

Ciepło: cena za moc zamówioną (MW)

cena za jednostkę energii cieplnej (GJ)

Przesył ciepła: cena za moc zamówioną (MW)

cena za jednostkę energii cieplnej (GJ)