LEKCJE CIEPŁA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach zachęca Szkoły Podstawowe do korzystania z materiałów edukacyjnych w celu przeprowadzania zajęć w ramach „Lekcji ciepła”.

W ich skład wchodzą scenariusze zajęć dla klas II-III, IV-V oraz książeczki, których bohaterem jest znana postać Czerwonego Kapturka, chociaż tym razem jego przygody związane są z ogrzewaniem mieszkań ciepłem systemowym i walką z zanieczyszczeniem powietrza.    

Materiały dostępne są na platformie edukacyjnej https://lekcjeciepla.pl/

Lekcje ciepła poruszają tematy z zakresu szeroko pojętej energii, ciepła (w tym ciepła systemowego) oraz zanieczyszczenia powietrza, smogu, ograniczenia śladu węglowego. 

Szczególnie zachęcamy do przeprowadzenia zajęć dotyczących NIEMARNOWANIA CIEPŁA i OSZCZĘDZANIA ZASOBÓW, co w dobie kryzysu paliwowego ma niebagatelne znaczenie.

Inną pozycją związaną z oszczędzaniem ciepła jest kampania 20 stopni dla klimatu, do zapoznania z którą PEC S.A w Policach wraz z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie gorąco poleca.

https://20stopni.pl/

       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach uprzejmie informuje,
że w dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją na rynku paliw (DZ. U. z 2022 r. poz. 1967) dająca możliwość skorzystania z pomocy państwa, między innymi, w zakupie energii cieplnej.

       Z treści tej ustawy wynika, że w Państwa przypadku, aby móc skorzystać
z obniżonej ceny za ciepło i zamówioną moc cieplną w okresie
od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. należy złożyć oświadczenie,
o którym mowa w art. 5 i art. 6 ustawy, do dnia 11 października 2022 r.

       Wzory oświadczeń, o których mowa w ustawie, zostały opublikowane
w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r.
w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań
w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1975).

       Składanie oświadczeń nie dotyczy gospodarstw domowych .