Uprzejmie informujemy, że od 2014 roku ceny PEC S.A. nie były podwyższane a w roku 2016 uległy nawet obniżeniu.

 Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lipca 2017 r. Nr OSZ.4210.9.7.2017.202.XV.BK została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła dla PEC S.A..

Z dniem 1.08.2017 zmieniają się też ceny Z.CH. ”Police” zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2017 r. Nr OSZ.4210.40.29.2016.2017.580.X.SR.

W związku z powyższym z dniem 1 sierpnia 2017 r. wynikowe ceny i stawki opłat dla odbiorców, uwzględniające zakupione przez PEC S.A. ciepło z Z.Ch.”Police” ulegają zmianie i wynoszą:

Lp.

Wyszczególnienie

Jm.

Odbiorcy A1I

Odbiorcy A1G

Odbiorcy A2

ceny i stawki opłat

ceny i stawki opłat

ceny i stawki opłat

netto

netto

netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

- rata miesięczna

zł/MW/m-c

4.743,26

4.743,26

4.743,26

2.

Cena ciepła

zł/GJ

26,82

26,82

26,82

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m³

13,82

13,82

13,82

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

- rata miesięczna

zł/MW/m-c

2.035,58

1.891,54

1.378,32

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

18,80

12,91

10,70

Lp.

Wyszczególnienie

Jm.

Odbiorcy B

Stawki opłat

netto

   1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

4.717,03

    2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

57,53

Powyższe ceny i stawki opłat są cenami netto nie zawierają podatku VAT.

Całości Taryf opublikowane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2649 z dnia 20 czerwca 2017 r. i poz. 3125 z dnia 13 lipca 2017 r.

Przyłącze cieplne nowego budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Policach.

http://pecpolice.pl/images/20170504_120437.jpg